tirsdag 22. februar 2011

Vinterferie

Skolen som vanligvis syder av liv og røre er taus. Fra tid til annen kan barna fra SFO høres. Vaskerne og vaktmester gjør skolen klar til å ta i mot elevene etter ferien.